2 rasti pakeitimo variantai

Egzistuojantis Siurbliai - Cirkuliacija

Gamintojas DAB, AKA, Dymatic
Produkto pavadinimas EVOPLUS 80/180 XM
Bendras ilgis 180 mm
Elektros pajungimas 1x230 V
Siurblių jungtis G 50

Pakeitimo siurblys - Aukšto efektyvumo Premium Smart klasės Pakeitimo duomenys

Produkto pavadinimas Stratos MAXO 30/0,5-8 -R7
Produkto numeris 2217899
EEI ≤ 0,19
Bendras ilgis 180 mm
Elektros pajungimas 1x230 V
Siurblių jungtis G 50
Vardinė srovė 0,11-1,27 A
Nominali galia P2 0,133 kW
Terpės temperatūrinis diapazonas -10 - +110 °C

Komentarai

Galima montuoti be jokių vamzdynų modifikavimo priemonių.
Siurbliai su R7 kodu tiekiami be temperatūros jutiklio.

Produkto informacija
Stratos MAXO 30/0,5-8 -R7

Stratos MAXO 30/0,5-8 -R7
Produkto numeris: 2217899

Ypatybės/gaminio privalumai
 • Intuityvus valdymas dėl konkrečioms reikmėms skirtų parametrų, esančių Setup Guide, naujo ekrano ir žaliojo mygtuko technologijos. 
 • Aukščiausia energinio efektyvumo klasė dėl optimizuotų ir novatoriškų energijos taupymo funkcijų derinio (pvz., „No-Flow Stop“).
 • Optimalus sistemos efektyvumas, nes naudojamos naujos, novatoriškos išmaniosios valdymo funkcijos, pvz., „Dynamic Adapt plus“, „Multi-Flow Adaptation“, „T-const.“ ir „ΔT-const.“
 • Naujausios ryšio sąsajos (pvz., „Bluetooth“), skirtos jungtis prie mobiliųjų įrenginių, taip pat tiesiogiai jungtis prie siurblių tinklo „Wilo Net“ ir naudoti kelių siurblių valdymo sistemą.
 • Ypač supaprastintas montavimas dėl aiškaus ir erdvaus elektros dėžutės išdėstymo ir optimizuotos Wilo-Connector.
Aprašymas
Dėl optimizuotų ir novatoriškų energijos taupymo funkcijų „Wilo-Stratos MAXO“ nustato naujus komercinių HVAC ir geriamojo vandens įrenginiuose naudojamų siurblių energinio efektyvumo standartus. Be to, dėl išskirtinio naudojimo paprastumo siurblius lengviau eksploatuoti nei anksčiau.

Konstrukcija
Išmanusis šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine arba jungių jungtimi, EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu.

Taikymas
Visos vandens šildymo sistemos, oro kondicionavimo įrenginiai, uždaros šaldymo sistemos, pramoniniai cirkuliaciniai įrenginiai

Įranga/funkcija
Taikymo sritys
Siurbliu suteikiama galimybė tiksliai nustatyti valdymo režimą kiekvienam konkrečiam įrenginiui (pavyzdžiui, radiatoriui, grindų šildymui, lubų aušinimui), kad jis veiktų kuo našiau.

Šildymas
 • Radiatorius
 • Grindų šildymas
 • Lubų šildymas
 • Oro šildytuvas
 • Hidraulinis srautų pamaišymo indas
 • Šilumokaitis
Aušinimas
 • Lubų aušinimas
 • Grindų aušinimas
 • Oro kondicionavimo įtaisai
 • Hidraulinis srautų pamaišymo indas
 • Šilumokaitis
Kombinuotas šildymas ir aušinimas
 • Automatinis perjungimas
Atsižvelgiant į pasirinktą pritaikymą, galimi šie valdymo režimai:

Valdymo būdai
 • Pastovus sūkių skaičius (valdymo režimas)
 • Δp-c pastoviam diferenciniam slėgiui
 • Δp-v kintamam diferenciniam slėgiui
 • „Dynamic Adapt plus“ nepertraukiamam (dinaminiam) pumpavimo galios pritaikymui faktiniams poreikiams
 • T-const., skirta pastoviai temperatūrai nustatyti
 • ΔT temperatūros skirtumo reguliavimas
 • Konstanta Q, skirta pastoviam debitui nustatyti
 • „Multi-Flow Adaptation“: Nustatymas tiekiančiojo siurblio kaupiamojo debito, kuris būtų pakankamas šildymo kontūro paskirstymo kolektorių antrinių siurblių aprūpinimui
 • Vartotojo pasirinktas PID reguliatorius
Papildomos funkcijos
 • „Q-Limitmax.“, skirta maksimaliam debitui riboti
 • „Q-Limitmin.“, skirta minimaliam debitui riboti
 • „No-Flow Stop“ (atjungimas esant nuliniam srautui)
 • Automatinis naktinis apsukų sumažinimas
 • Kritinio taško reguliavimas (Δp-c reguliavimas naudojant išorinį esamosios vertės jutiklį)Δp-v siurblio kreivės kintamas nuolydis
Rankinis nustatymas
 • Taikymo srities pasirinkimas naudojant Setup Guide
 • Susijusių darbo režimo parametrų nustatymas
 • Nominalus darbo taškas: tiesioginė darbo taško, apskaičiuoto esant Δp-v, įvestis
 • Būsenos indikatorius
 • Energijos kiekio (šilumos ir šalčio) matuoklio reguliavimas ir nustatymas iš naujo
 • Siurblio nuorinimo funkcija
 • Mygtukų blokavimas nustatymų užblokavimui
 • Nustatymo iš naujo funkcija, atkuriant gamykloje nustatytus arba išsaugotus parametrus pagal atkūrimo taškus (parametrų sakinius)
 • Analoginių įvadų signalų parametrų nustatymas
 • Dvejetainių įvadų parametrų nustatymas
 • Relės išvesties parametrų nustatymas
 • Sudvejintų siurblių funkcija (2 viengubų siurblių, kurie turi būti eksploatuojami kaip sudvejintas siurblys, atveju)
Automatinės funkcijos
 • Pagal poreikius reguliuojama galia, siekiant užtikrinti energijos sunaudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į darbo režimą
 • Naktinio apsukų sumažinimo atpažinimas
 • Atjungimas aptikus nulinį debitą („No-Flow Stop“)
 • Sklandusis paleidimas
 • Automatinės klaidų šalinimo procedūros (pvz., atsiblokavimo funkcija)
 • Šildymo ir aušinimo režimų perjungimas
 • Kompleksinė variklio apsauga su sumontuota atsijungimo elektronika
Išoriniai valdymo įvadai ir jų funkcijos

2 analoginiai įvadai:
 • Signalo tipai: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Pritaikymas: Reikiamos darbinės vertės nuotolinis nustatymas kiekvienam reguliavimo režimui (išskyrus „Multi-Flow Adaptation“), temperatūros jutiklių įvadams, diferenciniam slėgiui arba laisvajam jutikliui, kai įjungtas naudotojo pasirinktas PID režimas
2 skaitmeniniai įvadai:
 • Skirta bepotencialioms valdymo išvestims ar jungikliams
 • Parametrų keitimo funkcijos:
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • RANKINIS (BMS -AUS)
 • Mygtukų blokavimas
 • Šildymo ir aušinimo režimų perjungimas
„Wilo Net“, skirtas sudvejintiems siurbliams iš 2 viengubų siurblių valdyti, ryšiui tarp kelių siurblių palaikyti ir siurbliams nustatyti nuotoliniu būdu

Pranešimų ir rodmenų funkcijos
 • Ekrano būsenos indikatorius:
 • Reikiama darbinė vertė
 • Faktinis kėlimo aukštis
 • Faktinis debitas
 • Vartojamoji galia
 • Elektros sąnaudos
 • Temperatūra
 • Būsenos indikatoriaus LED: Eksploatavimas be klaidų (žalias LED), ryšio su siurbliu sistema (mėlynas LED)
 • Klaidos rodinio rodymo būsena (ekrano spalva raudona):
 • Klaidų kodai ir jų aprašymas išsamiu tekstu
 • Išjungimo priemonės
 • Įspėjimo rodinio rodymo būsena (ekrano spalva geltona):
 • Įspėjimo kodas ir įspėjimo išsamus aprašas
 • Išjungimo priemonės
 • Proceso rodinio rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
 • Siurblio oro išleidimo vamzdynas
 • Atnaujinimo eiga
 • BMS ryšio rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
 • Aktyvių BMS parametrų santrauka (perdavimo sparta bodais, adresas ir pan.)
 • Bendrasis sutrikimo signalas (naudojamas kaip bepotencialis keitiklis)
 • Bendrasis eigos signalas SBM (bepotencialis sujungiamasis kontaktas)
Duomenų perdavimas
 • „Bluetooth“ sąsaja belaidžiam keitimuisi duomenimis ir nuotoliniam siurblio valdymui naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
 • Nuoseklioji skaitmeninė jungtis „Modbus RTU“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą RS485 (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „Modbus RTU“).
 • Nuoseklioji skaitmeninė sąsaja „BACnet MS“/„TP Slave“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą RS485 (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „BACnet MS/TP“).
Sudvejintų siurblių valdymas (sudvejintas siurblys arba 2 viengubi siurbliai)
 • Pagrindinis / rezervinis režimas (automatinis siurblių keitimasis dėl gedimo / pagal laikmatį)
 • Lygiagretaus veikimo režimas (optimizuoto naudingumo koeficiento maksimalios apkrovos įjungimas ir išjungimas)
Įranga
 • Flanšiniams siurbliams: flanšų versijos:
 • Standartinė versija DN 32 – DN 65 siurbliams: universalusis flanšas PN 6/10 (flanšas PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšams PN 6 ir PN 16
 • Standartinė versija siurbliams DN 80 / DN 100: flanšas PN 6 (modelis PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 6 
 • Speciali siurblių konstrukcija DN 32–DN 100: flanšas PN 16 (pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 16 
 • Daug integruotų ryšio sąsajų ir papildomai naudojamas CIF modulio lizdas
 • 5 kabelių įvadai, skirti ryšio sąsajoms prijungti
 • „Bluetooth“ sąsaja
 • Didelės raiškos grafinis ekranas su žaliu klavišu ir 2 mygtukais
 • Patogi naudoti klientams elektros dėžutė
 • Įmontuotasis temperatūros jutiklis
 • Serijinė šilumos izoliacija šildymo sistemoms
 • Greitas elektros srovės prijungimas optimizuota Wilo-Connector, kad būtų užtikrinta maitinimo įtampa
Tiekimo komplektacija
 • Siurblys
 • Optimizuotasis „Wilo-Connector“
 • 2x kabelio priveržiklis M16 x 1,5
 • Poveržlės flanšo varžtams (kai jungties nominalus skersmuo DN 32 - DN 65)
 • Sandarikliai srieginei jungčiai
 • Šilumos izoliacija
 • Montavimo ir naudojimo instrukcija
Techniniai duomenys
 • Leistinas temperatūros intervalas nuo -10 °C iki +110 °C
 • Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz
 • Apsaugos klasė IPX4D
 • Srieginė arba flanšinė jungtis (pagal tipą) Rp 1 iki DN 100
 • Maks. standartinio modelio darbinis slėgis: 6/10 bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar arba 16 bar)
Medžiagos
 • Siurblio korpusas: Ketus, padengtas KTL
 • Šilumos izoliacija: polipropilenas
 • Velenas: Nerūdijantysis plienas
 • Guoliai: anglis
 • Darbaratis: Plastikas
Aprašymas/konstrukcija
 • Išmanusis šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu
 • „Žaliojo mygtuko“ technologija ir grafinis ekranas
 • Variklio apsauga su elektroniniu atjungimu
 • Keičiamųjų modulių jungtis funkcijų išplėtimui pasirenkamąjį CIF modulį pastatų automatikai (PA)
 • Darbaratis su trimis kryptimis išgaubtais semtuvais ir plastikinis anglies pluošto kompozito lankstus vamzdis
ClimaForm STM 30/0,5-4/6-14
Produkto numeris: 2201730
Wilo Climaform
Prefabricated diffusion-proof insulation cover, designed for Wilo-Stratos MAXO pumps. Preferably used in air conditioning and cooling systems. This is to avoid condensation and to minimise energy losses.
 • Delivery includes Armaflex tape for sealing between insulation and pump flange.
 • Media temperature range -10 ° C to 110 ° C.
 • Made of Armaflex material.
 • Water vapor from diffusion resistance μ ≥ 10,000.
 • Thermal conductivity 0.033 W / (m · K).
Advantages:
 • Easy installation- time saving.
 • Cost effective total solution.
 • Installation of drip tray not necessary.
CONNECTOR Stratos MAXO
Produkto numeris: 2194141
Contact, Stratos MAXO:
 • Fits all Strato's MAXO pumps.
CONNECTOR Angle Stratos MAXO
Produkto numeris: 2212505
Contact, Stratos MAXO:
 • Fits all Strato's MAXO pumps.
Gasket union G 50
Produkto numeris: 2835961
PT 1000 AA Sensor f.heating circulation 3m
Produkto numeris: 2193422

Temperature sensor for installation in immersion sleeve with inside diameter 6.5 mm.
Connection to Stratos Maxo to detect the fluid temperature in the case of temperature-dependent pump control or to detect heating/cooling quantities.
 • Sensor Pt 1000 Class AA, ø6 x 40 mm
 • Cable length: 3 m
 • Measurement range: -5 °C to 70 °C, briefly up to 90 °C
Pipe surface contact sensor Pt 1000 B
Produkto numeris: 2193421

Temperature sensor for attachment to pipes.
Connection to Stratos Maxo-Z to detect the hot water outlet temperature on the reservoir to detect the thermal disinfection.
 • Sensor Pt 1000 Class B, ø8.5 x 35 mm
 • Cable length 5 m
 • Measurement range -5 °C to 70 °C, briefly up to 90 °C.
Immersion well G 1/2", 45mm
Produkto numeris: 2193423

Immersion sleeve with PG 7 clamp bolting and silicone rings.
For admission of the immersion sensor Pt 1000 AA for connection to Stratos MAXO.
 • Thread: G 1/2
 • Inner Ø 6.4 mm for sensor to ø6 mm
 • Length of engagement 45 mm for installation in thread T-connector for use with pipes from DN 25 to approx. DN 50
CIF-Module BACnet
Produkto numeris: 2190367

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Module CAN
Produkto numeris: 2190369

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Module LON
Produkto numeris: 2190370

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Module Modbus
Produkto numeris: 2190368

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
Smart Gateway
Produkto numeris: 2197100

REG device to establish communication between Wilo products with Wilo Net and the Wilo-Smart Cloud via Internet.
Enables remote monitoring and control of connected products using the Wilo-Smart connect function in the Wilo Assistant app.
CIF-Module Ethernet
Produkto numeris: 2211408

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Modul Modbus TCP
Produkto numeris: 2211409

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
Temperatūros jutiklis STM
Produkto numeris: 2194058
Temperatūros jutiklis Stratos MAXO-R7
Temperatūros jutiklis skirtas siurbliams Stratos MAXO -R7 ir Stratos MAXO-D -R7.

Ypatumai:
 • ΔT-const ir T-const valdymo režimai
 • Naktinis sūkių mažinimas
 • Šilumos/šalčio energijos kiekio skaitiklis
 • Automatinis perjungimas tarp šildymo ir šaldymo
Difference pressure sensor 10 m
Produkto numeris: 2136454

The differential pressure sensor kit enables dp-c and dp-v control of the frequency-controlled high-pressure centrifugal pumps.
The sensor measures the differential pressure between the suction ports and discharge ports to the pipes, and converts this into an electrical signal 4-20 mA, which is used by the frequency converter to regulate the pressure of the pump. The value of the output current is proportional to the differential pressure.

Pakeitimo siurblys - Aukšto efektyvumo Standartinės klasės Pakeitimo duomenys

Produkto pavadinimas Yonos MAXO 30/0,5-10
Produkto numeris 2120643
EEI ≤ 0,20
Bendras ilgis 180 mm
Elektros pajungimas 1x230 V
Siurblių jungtis G 50
Vardinė srovė 0,08-1,3 A
Nominali galia P2 0,14 kW
Terpės temperatūrinis diapazonas -20 - +110 °C

Komentarai

Galima montuoti be jokių vamzdynų modifikavimo priemonių.
Standartinės komplektacijos siurblys turi sutrikimo (SSM) kontaktus. Papildomos funkcijos: išorinis atjungimas (Ext. Off), veikimo kontaktas (SBM), dvigubo siurblio valdymo funkcija, gali būti naudojamos sumontavus išplėtimo (Connect-Module) priedą. 
Kiekvena siurblio galva turi turėti savo priedą.

Produkto informacija
Yonos MAXO 30/0,5-10

Yonos MAXO 30/0,5-10
Produkto numeris: 2120643

Ypatybės/gaminio privalumai
 • Šviesos diodų (LED) rodytuve pateikiamas privalomojo darbinės terpės lygio, sūkių dažnio pakopų arba galimos trikties rodmenys
 • Paprastas nustatymas pasirenkant vieną iš trijų sūkių dažnio pakopą keičiant nereguliuojamą standartinį siurblį
 • Paprastas sujungimas su maitinimo tinklu naudojant „Wilo“ kištuką
 • Įrenginio patikimumo užtikrinimas dėl jungtinio trikties pranešimo 
 • Kompaktiška konstrukcija ir paprastas valdymas
Konstrukcija
Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis su automatiniu galios reguliavimu.

Taikymas
Visos vandens šildymo sistemos, oro kondicionavimo įrenginiai, uždaros šaldymo sistemos, pramoniniai cirkuliaciniai įrenginiai.

Įranga/funkcija
Veikimo režimai
 • Δp-c pastoviam skirtuminiam slėgiui
 • Δp-v kintamam diferenciniam slėgiui
 • n = pastovus (3 sūkių dažnio pakopos)
Rankinės funkcijos
 • Darbo režimo nustatymas
 • Siurblio galios nustatymas (kėlimo aukštis)
 • Sūkių dažnio pakopos nustatymas
Automatinės funkcijos
 • Bepakopis galios pritaikymas pagal darbo režimą
 • Atblokavimo funkcija
 • Sklandusis paleidimas
 • Integruota kompleksinė variklio apsauga
Pranešimų ir rodmenų funkcijos
 • Bendrasis sutrikimo signalas (bepotencialis atjungiamasis kontaktas)
 • Gedimų pranešimo indikatorius
 • LED ekranas kėlimo aukščio ir klaidų kodų rodymui
 • Pasirinktos sūkių dažnio pakopos indikatorius (C1, C2 arba C3)
Įranga
 • Briaunos veržliarakčiui ant siurblio korpuso (tik siurbliams su vamzdžio jungtimi)
 • Greitas elektros srovės prijungimas su „Wilo“ kištuku. Prijungimui į elektros ir SSM tinklą su integruotu suveržimu
 • Flanšiniams siurbliams: flanšų versijos
 • Standartinė versija DN 40 – DN 65 siurbliams: universalusis flanšas PN 6/10 (flanšas PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšams PN 6 ir PN 16
 • Standartinis modelis siurbliams DN 80 / DN 100: flanšas PN 6 (modelis PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 6
Tiekimo komplektacija
 • Siurblys
 • Su sandarikliais srieginei jungčiai
 • Su poveržlėmis flanšo varžtams (kai jungties nominalus skersmuo DN 40–DN 65)
 • Su montavimo ir naudojimo instrukcija
Techniniai duomenys
 • Leistinas temperatūros diapazonas nuo -20°C iki +110°C
 • Tinklo jungtis 1~230 V, 50/60 Hz
 • Apsaugos klasė IP X4D
 • Flanšo jungtis DN 32 - DN 80
 • Maks. darbinis slėgis, standartinis modelis: 6/10 bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar)
Medžiagos
 • Siurblio korpusas: Ketus, padengtas KTL
 • Velenas: Nerūdijantis plienas
 • Guoliai: metalu impregnuota anglis
 • Darbaratis: Plastikas
Insulation DN25/30-24 KIT
Produkto numeris: 2123369
Insulation cover intended for Yonos MAXO:
 • Thermal insulation of pump housing in heating applications.
 • Reduces heat loss by up to 85%.
 • Energy saving, reduces operating costs.
 • Protects the pump from external damage.
 • 100% recyclable.
Gasket union G 50
Produkto numeris: 2835961
Connect-Module Yonos MAXO
Produkto numeris: 2210108

The Wilo-Connect module Yonos MAXO is a retrofittable plug-in module for Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z pumps.
The Wilo-Connect module Yonos MAXO is installed on the electronic module of the pump at the position of the Wilo plug.

Utilisation of the Wilo-Connect moduleYonos MAXO dispenses with external contactors and other switchgears as well as the associated installation workload. The load of customer-side switchgears (relays) due to high starting currents is reduced to a minimum by the Connect module Yonos MAXO.

Equipment/function
 • Run signal display
 • SSM collective fault signal as potential-free NC contact
 • SBM collective run signal as potential-free NO contact
 • Overriding Off control input (External Off)
 • Integrated dual pump management with the functions:
 • Main/standby operation with runtime-dependent (24 h) switchover from main to standby pump
 • Fault-sensitive switchover to operational standby pump