1 rastas pakeitimo variantas

Egzistuojantis Siurbliai - Cirkuliacija

Gamintojas DAB, AKA, Dymatic
Produkto pavadinimas EVOPLUS D 100/360.80 M
Bendras ilgis 360 mm
Elektros pajungimas 1x230 V
Siurblių jungtis DN 80 PN16

Pakeitimo siurblys - Aukšto efektyvumo Premium Smart klasės Pakeitimo duomenys

Produkto pavadinimas Stratos MAXO-D 80/0,5-12 -R7 PN10
Produkto numeris 2217989
EEI ≤ 0,17
Bendras ilgis 360 mm
Elektros pajungimas 1x230 V
Siurblių jungtis DN 80 PN10
Vardinė srovė 0,30-5,35 A
Nominali galia P2 1,29 kW
Terpės temperatūrinis diapazonas -10 - +110 °C

Komentarai

Galima montuoti be jokių vamzdynų modifikavimo priemonių.
Siurbliai su R7 kodu tiekiami be temperatūros jutiklio.

Produkto informacija
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 -R7 PN10

Stratos MAXO-D 80/0,5-12 -R7 PN10
Produkto numeris: 2217989

Ypatybės/gaminio privalumai
 • Intuityvus valdymas dėl konkrečioms reikmėms skirtų parametrų, esančių Setup Guide, naujo ekrano ir žaliojo mygtuko technologijos. 
 • Aukščiausia energinio efektyvumo klasė dėl optimizuotų ir novatoriškų energijos taupymo funkcijų derinio (pvz., „No-Flow Stop“).
 • Optimalus sistemos efektyvumas, nes naudojamos naujos, novatoriškos išmaniosios valdymo funkcijos, pvz., „Dynamic Adapt plus“, „Multi-Flow Adaptation“, „T-const.“ ir „ΔT-const.“
 • Naujausios ryšio sąsajos (pvz., „Bluetooth“), skirtos jungtis prie mobiliųjų įrenginių, taip pat tiesiogiai jungtis prie siurblių tinklo „Wilo Net“ ir naudoti kelių siurblių valdymo sistemą.
 • Ypač supaprastintas montavimas dėl aiškaus ir erdvaus elektros dėžutės išdėstymo ir optimizuotos Wilo-Connector.
Aprašymas
Dėl optimizuotų ir novatoriškų energijos taupymo funkcijų „Wilo-Stratos MAXO“ nustato naujus komercinių HVAC ir geriamojo vandens įrenginiuose naudojamų siurblių energinio efektyvumo standartus. Be to, dėl išskirtinio naudojimo paprastumo siurblius lengviau eksploatuoti nei anksčiau.

Konstrukcija
Išmanusis šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine arba jungių jungtimi, EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu.

Taikymas
Visos vandens šildymo sistemos, oro kondicionavimo įrenginiai, uždaros šaldymo sistemos, pramoniniai cirkuliaciniai įrenginiai

Įranga/funkcija
Taikymo sritys
Siurbliu suteikiama galimybė tiksliai nustatyti valdymo režimą kiekvienam konkrečiam įrenginiui (pavyzdžiui, radiatoriui, grindų šildymui, lubų aušinimui), kad jis veiktų kuo našiau.

Šildymas
 • Radiatorius
 • Grindų šildymas
 • Lubų šildymas
 • Oro šildytuvas
 • Hidraulinis srautų pamaišymo indas
 • Šilumokaitis
Aušinimas
 • Lubų aušinimas
 • Grindų aušinimas
 • Oro kondicionavimo įtaisai
 • Hidraulinis srautų pamaišymo indas
 • Šilumokaitis
Kombinuotas šildymas ir aušinimas
 • Automatinis perjungimas
Atsižvelgiant į pasirinktą pritaikymą, galimi šie valdymo režimai:

Valdymo būdai
 • Pastovus sūkių skaičius (valdymo režimas)
 • Δp-c pastoviam diferenciniam slėgiui
 • Δp-v kintamam diferenciniam slėgiui
 • „Dynamic Adapt plus“ nepertraukiamam (dinaminiam) pumpavimo galios pritaikymui faktiniams poreikiams
 • T-const., skirta pastoviai temperatūrai nustatyti
 • ΔT temperatūros skirtumo reguliavimas
 • Konstanta Q, skirta pastoviam debitui nustatyti
 • „Multi-Flow Adaptation“: Nustatymas tiekiančiojo siurblio kaupiamojo debito, kuris būtų pakankamas šildymo kontūro paskirstymo kolektorių antrinių siurblių aprūpinimui
 • Vartotojo pasirinktas PID reguliatorius
Papildomos funkcijos
 • „Q-Limitmax.“, skirta maksimaliam debitui riboti
 • „Q-Limitmin.“, skirta minimaliam debitui riboti
 • „No-Flow Stop“ (atjungimas esant nuliniam srautui)
 • Automatinis naktinis apsukų sumažinimas
 • Kritinio taško reguliavimas (Δp-c reguliavimas naudojant išorinį esamosios vertės jutiklį)Δp-v siurblio kreivės kintamas nuolydis
Rankinis nustatymas
 • Taikymo srities pasirinkimas naudojant Setup Guide
 • Susijusių darbo režimo parametrų nustatymas
 • Nominalus darbo taškas: tiesioginė darbo taško, apskaičiuoto esant Δp-v, įvestis
 • Būsenos indikatorius
 • Energijos kiekio (šilumos ir šalčio) matuoklio reguliavimas ir nustatymas iš naujo
 • Siurblio nuorinimo funkcija
 • Mygtukų blokavimas nustatymų užblokavimui
 • Nustatymo iš naujo funkcija, atkuriant gamykloje nustatytus arba išsaugotus parametrus pagal atkūrimo taškus (parametrų sakinius)
 • Analoginių įvadų signalų parametrų nustatymas
 • Dvejetainių įvadų parametrų nustatymas
 • Relės išvesties parametrų nustatymas
 • Sudvejintų siurblių funkcija (2 viengubų siurblių, kurie turi būti eksploatuojami kaip sudvejintas siurblys, atveju)
Automatinės funkcijos
 • Pagal poreikius reguliuojama galia, siekiant užtikrinti energijos sunaudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į darbo režimą
 • Naktinio apsukų sumažinimo atpažinimas
 • Atjungimas aptikus nulinį debitą („No-Flow Stop“)
 • Sklandusis paleidimas
 • Automatinės klaidų šalinimo procedūros (pvz., atsiblokavimo funkcija)
 • Šildymo ir aušinimo režimų perjungimas
 • Kompleksinė variklio apsauga su sumontuota atsijungimo elektronika
Išoriniai valdymo įvadai ir jų funkcijos

2 analoginiai įvadai:
 • Signalo tipai: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Pritaikymas: Reikiamos darbinės vertės nuotolinis nustatymas kiekvienam reguliavimo režimui (išskyrus „Multi-Flow Adaptation“), temperatūros jutiklių įvadams, diferenciniam slėgiui arba laisvajam jutikliui, kai įjungtas naudotojo pasirinktas PID režimas
2 skaitmeniniai įvadai:
 • Skirta bepotencialioms valdymo išvestims ar jungikliams
 • Parametrų keitimo funkcijos:
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • RANKINIS (BMS -AUS)
 • Mygtukų blokavimas
 • Šildymo ir aušinimo režimų perjungimas
„Wilo Net“, skirtas sudvejintiems siurbliams iš 2 viengubų siurblių valdyti, ryšiui tarp kelių siurblių palaikyti ir siurbliams nustatyti nuotoliniu būdu

Pranešimų ir rodmenų funkcijos
 • Ekrano būsenos indikatorius:
 • Reikiama darbinė vertė
 • Faktinis kėlimo aukštis
 • Faktinis debitas
 • Vartojamoji galia
 • Elektros sąnaudos
 • Temperatūra
 • Būsenos indikatoriaus LED: Eksploatavimas be klaidų (žalias LED), ryšio su siurbliu sistema (mėlynas LED)
 • Klaidos rodinio rodymo būsena (ekrano spalva raudona):
 • Klaidų kodai ir jų aprašymas išsamiu tekstu
 • Išjungimo priemonės
 • Įspėjimo rodinio rodymo būsena (ekrano spalva geltona):
 • Įspėjimo kodas ir įspėjimo išsamus aprašas
 • Išjungimo priemonės
 • Proceso rodinio rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
 • Siurblio oro išleidimo vamzdynas
 • Atnaujinimo eiga
 • BMS ryšio rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
 • Aktyvių BMS parametrų santrauka (perdavimo sparta bodais, adresas ir pan.)
 • Bendrasis sutrikimo signalas (naudojamas kaip bepotencialis keitiklis)
 • Bendrasis eigos signalas SBM (bepotencialis sujungiamasis kontaktas)
Duomenų perdavimas
 • „Bluetooth“ sąsaja belaidžiam keitimuisi duomenimis ir nuotoliniam siurblio valdymui naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
 • Nuoseklioji skaitmeninė jungtis „Modbus RTU“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą RS485 (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „Modbus RTU“).
 • Nuoseklioji skaitmeninė sąsaja „BACnet MS“/„TP Slave“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą RS485 (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „BACnet MS/TP“).
Sudvejintų siurblių valdymas (sudvejintas siurblys arba 2 viengubi siurbliai)
 • Pagrindinis / rezervinis režimas (automatinis siurblių keitimasis dėl gedimo / pagal laikmatį)
 • Lygiagretaus veikimo režimas (optimizuoto naudingumo koeficiento maksimalios apkrovos įjungimas ir išjungimas)
Įranga
 • Flanšiniams siurbliams: flanšų versijos:
 • Standartinė versija DN 32 – DN 65 siurbliams: universalusis flanšas PN 6/10 (flanšas PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšams PN 6 ir PN 16
 • Standartinė versija siurbliams DN 80 / DN 100: flanšas PN 6 (modelis PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 6 
 • Speciali siurblių konstrukcija DN 32–DN 100: flanšas PN 16 (pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 16 
 • Daug integruotų ryšio sąsajų ir papildomai naudojamas CIF modulio lizdas
 • 5 kabelių įvadai, skirti ryšio sąsajoms prijungti
 • „Bluetooth“ sąsaja
 • Didelės raiškos grafinis ekranas su žaliu klavišu ir 2 mygtukais
 • Patogi naudoti klientams elektros dėžutė
 • Įmontuotasis temperatūros jutiklis
 • Serijinė šilumos izoliacija šildymo sistemoms
 • Greitas elektros srovės prijungimas optimizuota Wilo-Connector, kad būtų užtikrinta maitinimo įtampa
Tiekimo komplektacija
 • Siurblys
 • Optimizuotasis „Wilo-Connector“
 • 2x kabelio priveržiklis M16 x 1,5
 • Poveržlės flanšo varžtams (kai jungties nominalus skersmuo DN 32 - DN 65)
 • Sandarikliai srieginei jungčiai
 • Montavimo ir naudojimo instrukcija
Techniniai duomenys
 • Leistinas temperatūros intervalas nuo -10 °C iki +110 °C
 • Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz
 • Apsaugos klasė IPX4D
 • Srieginė arba flanšinė jungtis (pagal tipą) Rp 1 iki DN 100
 • Maks. standartinio modelio darbinis slėgis: 6/10 bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar arba 16 bar)
Medžiagos
 • Siurblio korpusas: Ketus, padengtas KTL
 • Velenas: Nerūdijantysis plienas
 • Guoliai: anglis
 • Darbaratis: Plastikas
Aprašymas/konstrukcija
 • Išmanusis šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu
 • „Žaliojo mygtuko“ technologija ir grafinis ekranas
 • Variklio apsauga su elektroniniu atjungimu
 • Keičiamųjų modulių jungtis funkcijų išplėtimui pasirenkamąjį CIF modulį pastatų automatikai (PA)
 • Darbaratis su trimis kryptimis išgaubtais semtuvais ir plastikinis anglies pluošto kompozito lankstus vamzdis
COUNTER FLANGE KIT DN80 PN10
Produkto numeris: 2105585
Mating flanges:
 • Made of steel.
 • Counter flanges (weld) are delivered complete (in pairs) with bolt, nut and flange gasket.
BLANK FLANGE GR.53/63 KIT
Produkto numeris: 2049279
Blinds for service and repair work.
 • Comes in a complete kit containing a lid and gasket.
CONNECTOR Stratos MAXO
Produkto numeris: 2194141
Contact, Stratos MAXO:
 • Fits all Strato's MAXO pumps.
CONNECTOR Angle Stratos MAXO
Produkto numeris: 2212505
Contact, Stratos MAXO:
 • Fits all Strato's MAXO pumps.
Flange gasket DN 80 PN6/10
Produkto numeris: 2175880
Flange gasket DN 80 PN6 / 10, Klingersil:
 • Thickness: 2 mm.
 • Inner diameter: 90 mm.
 • Outer diameter: 132 mm.
PT 1000 AA Sensor f.heating circulation 3m
Produkto numeris: 2193422

Temperature sensor for installation in immersion sleeve with inside diameter 6.5 mm.
Connection to Stratos Maxo to detect the fluid temperature in the case of temperature-dependent pump control or to detect heating/cooling quantities.
 • Sensor Pt 1000 Class AA, ø6 x 40 mm
 • Cable length: 3 m
 • Measurement range: -5 °C to 70 °C, briefly up to 90 °C
Pipe surface contact sensor Pt 1000 B
Produkto numeris: 2193421

Temperature sensor for attachment to pipes.
Connection to Stratos Maxo-Z to detect the hot water outlet temperature on the reservoir to detect the thermal disinfection.
 • Sensor Pt 1000 Class B, ø8.5 x 35 mm
 • Cable length 5 m
 • Measurement range -5 °C to 70 °C, briefly up to 90 °C.
Immersion well G 1/2", 100mm
Produkto numeris: 2193424

Immersion sleeve with PG 7 clamp bolting and silicone rings.
For admission of the immersion sensor Pt 1000 AA for connection to Stratos MAXO.
 • Thread: G 1/2
 • Inner Ø 6.4 mm for sensor to ø6 mm
 • Length of engagement 100 mm for installation in thread T-connector for use with pipes from approx. DN 65 to DN 100
CIF-Module BACnet
Produkto numeris: 2190367

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Module CAN
Produkto numeris: 2190369

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Module LON
Produkto numeris: 2190370

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Module Modbus
Produkto numeris: 2190368

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
Smart Gateway
Produkto numeris: 2197100

REG device to establish communication between Wilo products with Wilo Net and the Wilo-Smart Cloud via Internet.
Enables remote monitoring and control of connected products using the Wilo-Smart connect function in the Wilo Assistant app.
CIF-Module Ethernet
Produkto numeris: 2211408

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
CIF-Modul Modbus TCP
Produkto numeris: 2211409

Interface modules as retrofittable plug-in modules for extending the communication interfaces of the pump in accordance with various standards and protocol variants according to type key.

General functions:
Serial, digital interface for connection to building automation (BA) for the transfer of data points as:
 • Control commands to the pump
 • Messages from the pump
 • Process values
Temperatūros jutiklis STM
Produkto numeris: 2194058
Temperatūros jutiklis Stratos MAXO-R7
Temperatūros jutiklis skirtas siurbliams Stratos MAXO -R7 ir Stratos MAXO-D -R7.

Ypatumai:
 • ΔT-const ir T-const valdymo režimai
 • Naktinis sūkių mažinimas
 • Šilumos/šalčio energijos kiekio skaitiklis
 • Automatinis perjungimas tarp šildymo ir šaldymo
Difference pressure sensor 10 m
Produkto numeris: 2136454

The differential pressure sensor kit enables dp-c and dp-v control of the frequency-controlled high-pressure centrifugal pumps.
The sensor measures the differential pressure between the suction ports and discharge ports to the pipes, and converts this into an electrical signal 4-20 mA, which is used by the frequency converter to regulate the pressure of the pump. The value of the output current is proportional to the differential pressure.